Godinama razvijajući poslovna softverska rješenja, došli smo na ideju uspostavljanja infrastrukture za sinergiju naših usluga, a iz kojih ističemo dvije najbitnije:
Razmjena elektroničkih dokumenata je moguća isključivo između dva poslovna subjekta, a od kojih su oba registrirana na našu uslugu. Nakon registracije oba subjekta, proces razmjene može početi!

Sigurnost komunikacijeSva komunikacija je osigurana našim vlastitim verificiranim SSL certifikatom, a što znači da su svi naši korisnici osigurani u radu sa našom uslugom u svako vrijeme! Navedeno se odnosi na Web i na API pristup.

Pametna razmjena dokumenata između više poslovnih subjekata je naša osnovna usluga, a cilj nam je istu implementirati u apsolutno sva moguća danas dostupna softverska poslovna rješenja.
Arhiviranje elektroničkih dokumenata mogu koristiti obje ili samo jedna strana u procesu razmjene dokumenata. Svakako vam preporučamo korištenje usluge arhiviranja dokumenata, kako biste uvijek bili sigurni da su Vaši podaci sigurno pohranjeni, te da do njih možete doći bilo kada.

Svaki dokument razmijenjen našom uslugom razmjene elektroničkih dokumenata možete sigurno arhivirati na našim serverima korištenjem usluge arhiviranja elektroničkih dokumenata.

Postanite korisnikVeć danas postanite korisnik pametne razmjene elektroničkih dokumenata, te podignite razinu Vašega poslovanja na višu razinu!
Nemojte čekati zadnji čas za implementaciju naše usluge u Vaše poslovno okruženje, te ju počnite koristiti već danas!