U današnjem turbulentnom poslovanju se često susrećemo s potrebom za storniranjem ili izmjenama različitih financijskih transakcija, bilo da je riječ o kreditnim i debitnim karticama ili virmanskim uplatama na račun. To su sve situacije u kojima poslovni korisnik i njegov klijent za kojega se radi storno ili izmjena financijske transakcije ovise uglavnom o bankama i kartičnim kućama koje to obavljaju.
poslovni korisnik
DivisIT je tu za sve poslovne korisnike i njihove banke da služi kao siguran kanal prijenosa podataka i informacija, kao što su podaci o storniranju transkacija i ostalo. Isto tako, DivisIT služi i kao siguran kanal prijenosa osjetljivih informacija između banaka međusobno te kartičnih kuća.


Osim što držimo naglasak na najvećoj razini sigurnosti kod prijenosa ove vrste podataka, jamčimo i ubrzanje poslovnih procesa u redovnom poslovanju banaka te svih poslovnih subjekata koji surađuju sa bankama. Pošto je sva razmjena osigurana na svim relacijama, čak niti DivisIT nikada nema uvid u sadržaj podataka koji se razmjenjuju!
Zašto odabrati DivisIT kao kanal financijskih institucija?
DivisIT se nameće kao logičan izbor jer je on sigurno već i implementiran kod poslovnih korisnika banaka u jednom od svojih oblika, bilo za pametnu automatsku razmjenu dokumenata koju svi vole i koriste ili kao kanal za prijenos knjigovodstvenih izvještaja između poslovnih korisnika i njihovih knjigovodstava.
banke
Dakle, korisnici banaka i kartičnih kuća već imaju svoje programsko sučelje na koje su navikli i koje svakodnevno koriste, a koje je jamačno povezano sa DivisIT platformom. Sva komnunikacija se odvija iz korisnikova postojećega programskoga sustava direktno prema financijskim institucijama. Brzo, jednostavno i nadasve sigurno!
Jednostavan koncept i infrastruktura
DivisIT koristi postojeću infrastrukturu korisnika, a na koju pri komunikaciji nadodaje neprobojni sigurnosni sloj. Nema potrebe za nabavkom i instalacijom bilo kakve dodatne skupe opreme na strani korisnika.


Bitno je naglasiti da DivisIT u niti kojem slučaju ne zadržava osjetljive podatke na svojim serverima već ih samo prenosi između poslovnoga korisnika i financijske institucije, bez da ima uvid što se prenosi u samim podacima.
sigurne transakcije

Koje su prednosti za programere ?Svi koji su se ikada bavili programiranjem aplikacija koje u sebi uključuju neki oblik financijskih izvještaja (većina današnjih aplikacija), znaju koliko je naporno obrađivati bankovne izvatke različitih banaka.

DivisIT je tu da sve te izvještaje standardizira u jedan isti oblik te da se brine o svim eventualnim izmjenama svake pojedinačne banke. Od sada primate i obrađujete jednu vrstu izvještaja za sve banke odjednom!